Profil

Skandinavisk Landbrugsplast – Plastik i
Landbrug

Vigtigste aktiv – 10 Maskinfører på Helgenæs Maskinstation

Maskinføreren – Brugeren er den mest kompetente. Afprøvning og udvikling af Net /Garn / Wrapfilm gøres bedst i marken ved praktisk drift. På Helgenæs Maskinstation testes produkterne – Det er baggrunden for rådgivningen.

“De gamle” holder trådene samlet

Ole og Jens er landmænd og maskinstationsfolk, de driver Helgenæs Maskinstation.

De er fagfolk og udvikler og tester Garn og Wrap sammen med deres maskinfører.

Lars er plastikmanden med mange års erfaring inden for anvendelse af plast til landbrug og industri.

Han har kontakten til plastproducenterne, og er bindeled mellem praktisk anvendelse og ingeniørerne i udviklings-laboratorierne.

Plast til landbrug

Vi interesserer os for detaljerne